Kanade no Tabiji (Score)


Relaxing Kazuya Sato's Second CD

Kanade no Tabijiis second cd of Kazuya Sato, a popular shinobue player in Japan. This is the sheet music. CD is sold separately.

Contents:
  • Kodama no Odori (Dance of Echo)/ 6 hon choshi (B flat)
  • Fumi to Furin(Letter and Wind Bell) / 6 hon choshi (B flat)
  • Soufuu (Blue Wind)/ 3 hon choshi (G)
  • Tokiiro no Hanabira(Petal of Cupid Color)/ 6 hon choshi (B flat)
  • Kiro no Yuyake(Sunset of Hormward) / 3 hon choshi (G)
Order Processing Time: About 3-14 Business DaysRelated Items